Vijf zielen, één gedachte

Wij vormen een maatschap van een psychiater/ psychotherapeut een psychotherapeut/gz psycholoog en een psychotherapeut. Wij leiden daarnaast collega’s (psychologen) op tot gz-psycholoog en psychotherapeut. Ieder afzonderlijk hebben we een grote expertise en ruime ervaring op ons vakgebied. Samen delen we een bijzondere visie op hulpverlening.

Maatwerk

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende disciplines, maar we hebben één ding gemeen: de overtuiging dat standaardoplossingen alleen werken bij standaardmensen, en die bestaan alleen op papier. Echte mensen verdienen maatwerk. Maatwerk dat we leveren door dóór te vragen, niet naar uw probleem, maar naar uw vraag. Alleen zo ontstaat inzicht. Inzicht bij ons in wie u bent, maar vooral inzicht bij uzelf in wat u aan kracht in huis hebt.

Ook voor bedrijfsartsen / bedrijven

Iemands werksituatie is niet los te denken van diens persoonlijke ontwikkeling. Psychische klachten hangen nu eenmaal samen met de context waarbinnen iemand functioneert. Daarom wordt naast de privé situatie ook de werksituatie bij het herstel betrokken. Wij hebben veel expertise op dit terrein en begeleiden onze cliënten zorgvuldig bij een eventuele reïntegratie in het werk.

"Behandel een mens zoals hij is en hij zal zo blijven.
Behandel een mens zoals hij kan zijn en hij zal zo worden"

Goethe