Aanmelden

Wanneer uw huisarts ons een verwijsbrief (via Zorgdomein) heeft gestuurd en u zich heeft aangemeld via ons aanmeldformulier zullen we u binnen 2 tot 3 weken uitnodigen voor een eerste afspraak. Het aanmeldformulier is beschikbaar via onderstaande link.

Aanmelden

Eerste Afspraak

Zodra we uw gegevens binnen hebben nemen we (binnen drie weken) contact met u op om in overleg met u een eerste afspraak te plannen. De gegevens die u via onze website invult komen rechtstreeks in de beveiligde omgeving van ons electronisch patiënten dossier terecht. Via onze website zelf worden geen persoonsgegevens bewaard. Dit alles conform eisen van de AVG. U krijgt in de meeste gevallen een uitnodiging via de telefoon. Mochten we u niet kunnen bereiken dan mailen we u. Het is daarom van belang dat u ook uw spambox in de gaten houdt. Mocht U na aanmelding na deze drie weken toch nog niets vernomen hebben van ons, neem dan contact op met Heleen Lieffering, intake-coördinator, telefoonnummer 071-2510101.

Let op: wij merken vaak dat onze e-mail niet aankomt bij mensen met een hotmail e-mail adres. Wij verzoeken u dan ook om een ander e-mailadres in te vullen op het aanmeldingsformulier.

Het is van belang dat u tijdens de eerste afspraak de verwijzing van uw huisarts en een identiteitsbewijs bij u heeft. Op de verwijsbrief moet duidelijk staan dat het om een verwijzing gaat naar gespecialiseerde GGZ.

Intake proces

Er vinden gemiddeld drie intakegesprekken plaats, om zicht te krijgen op de vraag waarmee u bij ons komt, de aard van uw klachten, mogelijke oorzaken en achtergronden, uw thuis- en werksituatie en uw wensen voor de behandeling. In deze fase zullen we u ook vragen om (thuis, via de computer) een vragenlijst in te vullen om meer zicht te krijgen op de aard van uw klachten. Meer hierover vindt u onder het kopje ROM. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat het klikt, ook aan dit aspect wordt daarom in de intake-fase (en daarna tijdens het gehele traject bij ons) aandacht besteed. Mogelijk wordt onze psychiater geconsulteerd als een medicatie advies wenselijk is of onze gz-psycholoog i.o. als het raadzaam is wat uitgebreidere testdiagnostiek te doen.

Behandelplan

Na de intakefase bespreken wij met u op welke wijze aan welke vraag gewerkt gaat worden. Daarbij hoort ook een diagnose en daaruit voortvloeiend het behandeladvies, dat we samen met u zullen vertalen in een concreet behandelplan. Vanaf dat moment start (zonder wachttijd) het behandeltraject. We zullen regelmatig samen met u evalueren of de behandeldoelen of de aanpak nog bijstelling vereist. U zult daarbij ook gevraagd worden om opnieuw een vragenlijst (ROM) in te vullen.

Praktisch

Het is van belang dat u tijdens de eerste afspraak de verwijzing van uw huisarts en een identiteitsbewijs bij u heeft. Op de verwijsbrief moet duidelijk staan dat het om een verwijzing gaat naar gespecialiseerde GGZ.

Wij openen, zodra we een eerste afspraak gepland hebben, een DBC (Diagnose Behandel Combinatie ). Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u alleen op de kosten van het eigen risico moet rekenen.

Hoewel onze wachttijd binnen de daarvoor gestelde normen ligt, kun u, wanneer u onze wachttijd te lang vindt, altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Uw zorgverzekeraar

We hebben geen wachtlijst, en hebben contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis. Als u bij deze organisatie verzekerd bent dan kunnen we u om die reden niet in behandeling nemen. CZ/OHRA vergoedt verder geen multidisciplinaire behandeling bij ons en om die reden hebben we zo lang CZ/OHRA daar niet expliciet toestemming voor geeft een heel beperkt aannamebeleid voor cliënten die daar verzekerd zijn. Ook als u langer dan een jaar bij ons in behandeling bent en tijdens de behandeling wisselt van verzekeraar naar Menzis of CZ/OHRA geldt deze beperking. Als u verzekerd bent bij of wilt veranderen naar een van de andere verzekeraars geldt dit niet.

Wat is een omzetplafond?

Een groot aantal verzekeraars stellen soms in het contract met de zorgaanbieder vast welk bedrag in een contractjaar maximaal gedeclareerd mag worden. Dit bedrag staat dan vermeld op het zorgcontract. Het plafond geldt per verzekeraar en is onder meer afhankelijk van de omvang van de praktijk en bijv. het marktaandeel van een verzekeraar in de regio. De plafonds zijn niet onderling uitwisselbaar. Bij overschrijding van dit plafond wordt het teveel teruggevorderd en worden resterende nota’s niet meer vergoed. Daarom controleren wij tijdig of we dit plafond hebben bereikt en of we nog nieuwe cliënten van deze verzekeraars in behandeling kunnen nemen.

Wat als het omzetplafond wordt overschreden?

- Op de website vermelden we bij welke verzekeraars het omzet plafond bereikt is. Check van tevoren of dit voor uw verzekeraar geldt.
- Als u zich aanmeldt, en u heeft een verzekeraar waar het omzetplafond is bereikt, dan zullen we u dat direct bij voorkeur via de telefoon of bij geen gehoor via voice mail of e-mail vertellen.
- Neem dan contact op met afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar en meld dat u wel behandeld kan worden mits verzekeraar toestemming geeft het plafond te verhogen. Vraag hiervoor een schriftelijke bevestiging van de verzekeraar, bijvoorbeeld per mail, en stuur een kopie daarvan aan ons.
- Als uw verzekeraar geen toestemming verleent voor verhoging van het omzetplafond, dan dient de verzekeraar zorg te dragen voor bemiddeling naar een andere zorgaanbieder. U kunt dit verder met medewerkers van afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar regelen.

Nog vragen?

Deze website wordt continu up-to-date gehouden. U kunt ervan uitgaan dat deze informatie actueel is. Als u toch nog vragen heeft over de aanmeld procedure kunt u ons uw vraag mailen op info@het-ivp.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met Heleen Lieffering: 071-2510101.

Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. U kunt deze hier bekijken.

Algemene Voorwaarden

U kunt zich aanmelden door op de knop boven aan de pagina (of hier) te drukken