Leren en ontwikkelen

De ontwikkeling die onze cliënten doormaken is voor ons het allerbelangrijkst. Om dat echter goed, en “state of the art” te kunnen begeleiden, blijven we zelf ook in ontwikkeling. We volgen daartoe regelmatig opleidingen, cursussen en supervisie in binnen– en buitenland, maar we delen onze kennis, inspiratie en interesse ook graag met collega’s.

 

Het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie is een GGZ- Instelling en ook een opleidingsinstituut. Wij verzorgen het praktijk gedeelte van de opleiding tot psychotherapeut voor (GZ) psychologen. Het RINO in Utrecht  verzorgt het cursorisch gedeelte. Daarnaast verzorgen we (geaccrediteerde) in-company trainingen op verschillende gebieden waarbij ook collega’s van andere praktijken kunnen aanhaken.

 

Niet zichtbaar
Wat doet een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is een psycholoog die na de basisopleiding tot psycholoog en/of GZ psycholoog is opgeleid om cliënten met ernstige en/of meervoudige psychische
problematiek effectief te behandelen. Een psychotherapeut kijkt met een brede (bio-psycho-sociale) blik naar de problematiek van de cliënt, en gebruikt vaak verschillende methodes (evidence based therapieën) die passen bij de problematiek van de cliënt en bij wijze waarop een cliënt zich kan en wenst te ontwikkelen. Daartoe interpreteert de psychotherapeut informatie van de cliënt voor het maken van een accurate probleemanalyse en indicatiestelling. Een psychotherapeut volwassenen en ouderen houdt zich bezig met de behandeling van bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en stemmingsstoornissen maar is thuis op veel verschillende terreinen.

 

Recente (geaccrediteerde) cursussen van het IVP
Driedaagse cursus Theoriegestuurde Integratieve Persoonlijkheidsdiagnostiek met NVM/MMPI en Thematische Apperceptie Test – mw. Prof. dr. E.H.M. (Liesbeth) Eurelings-Bontekoe

 Cursus Persoonlijkheidsdiagnostiek en psychodiagnostiek naar ontwikkelingsstoornissen door Wim M. Snellen

“3-day Intensive” Basistraject Hypnose door Ton Wilken

“Opleiding Trance- gerichte strategieën in psychotherapie  door Ton Wilken

“Cursus Thematische Apperceptie Test (TAT) door Wim Snellen

“Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek door Hilde de Saeger

 

Samenwerking met ACT-in-bedrijf

Vanuit ACT-in-bedrijf worden zowel trainingen als (groeps-) supervisies verzorgd in de Acceptance and Commitment Therapy. Dit gebeurt altijd op maat en kan op onze locatie plaatsvinden.

Niet zichtbaar
Podcasts en oefeningen

Podcast van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie voor iedereen die geïnteresseerd is in belangrijke ontwikkelingen binnen de psychiatrie.

Op Gezondheidsnet.nl vind je nieuws en artikelen over gezondheid en ziekte, maar ook over gezond leven

RINO Groep Podcast

RINO Groep Podcast is dé podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper

de podcast Club psycholoog

In De Podcast Psycholoog wordt er in elke aflevering een belangrijk psychologisch thema besproken en worden er tips gegeven die je meteen kunt toepassen in je dagelijks leven

self-compassion

Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen. Op haar website zijn een aantal oefeningen te beluisten die zelfcompassie ondersteunen.

dokterdokter 

Hier vindt u naast gezondheidsnet ook informatie, tips en advies om gezond te leven.

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.