ROM

Sinds begin augustus 2012 zijn wij begonnen met invoering van ROM via TelePsy. Dit houdt in dat u, als u bij ons cliënt bent, gevraagd wordt via het internet een beperkt aantal vragenlijsten in te vullen. Hiermee kunnen wij niet alleen onze kwaliteit van dienstverlening evalueren, we krijgen ook extra informatie die ons kan helpen bijtijds bij te stellen indien dat nodig is.

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om routinematig uitkomsten te meten tijdens een behandeling. Het is een middel om de dagelijkse behandelpraktijk te verbeteren. Het gebruik van ROM wordt aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de zorgverzekeraars.

In de praktijk houdt ROM in dat aan het begin, aan het eind en eventueel ook tijdens de behandeling het effect van en de tevredenheid met de behandeling wordt gemeten. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten.

Deelname aan ROM via TelePsy is een essentieel onderdeel van de behandeling bij het IVP, maar is vanzelfsprekend op vrijwillige basis. Als u cliënt bij ons bent, krijgt u na bespreking van de werkwijze, en afstemming met u over de te gebruiken vragenlijsten, via uw e-mailadres een code om in te loggen in de beveiligde webomgeving van TelePsy. U kunt dan de vragenlijsten invullen. De gegevens zijn alleen voor ons als behandelaar toegankelijk. U wordt aan het begin en aan het eind van de behandeling en eventueel ook tussentijds gevraagd om deel te nemen aan ROM.

Ons uitgangspunt hierbij is dat evaluatie-instrumenten ondersteunend moeten zijn aan onze dienstverlening, en niet een zinloze belasting voor onze cliënten. Graag houden we, samen met u, deze balans zorgvuldig in het oog. We zullen u dan ook vragen hoe u dit ervaart. En natuurlijk zullen we op basis van de ervaringen van onze cliënten eventueel bijstellingen doen.

Voor verder informatie over ROM kunt u kijken op www.ggznederland.nl.

Scott Miller

In onze praktijk kan het voorkomen dat we tevens (op verzoek van uw verzekeraar) gebruik maken van de evaluatiemethode van Scott Miller. Hiertoe vult u twee zeer korte vragenlijsten op papier in. De frequentie daarvan wordt, in overleg met u, door uw behandelaar vastgesteld.

Deze vragenlijsten zijn bedoeld om het effect van de behandeling en uw tevredenheid over het behandelcontact zorgvuldig te volgen, nog tijdens uw traject bij ons. Het geeft bovenal een goede ingang voor een gesprek met uw behandelaar hierover. En dit vergroot onze mogelijkheden om samen met u te toetsen of we op het goede spoor zitten met de behandeling. Of het werkelijk lukt te werken aan de vraagstukken die u aan wil pakken, op de manier die het beste bij u past.