TOESTEMMING LANDELIJK SCHAKELPUNT

Geef toestemming voor het elektronisch delen van uw medische gegevens

Soms kan het van levensbelang zijn dat uw medische gegevens bij uw huisarts en apotheek kunnen worden ingezien door andere zorgverleners zoals uw behandelend psychiater. Hiervoor is het Landelijk Schakelpunt (LSP) ingesteld door de Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Voor uw huisarts of apotheker uw medische gegevens kunnen delen, en voordat wij deze gegevens kunnen inzien moet u eerst toestemming geven. Dit kan via uw huisarts en apotheker of direct veilig online (met DigID en sms) via: https://www.volgjezorg.nl/toestemming


Wanneer is het delen van medische gegevens van belang?

 • in het geval van interacties als u al medicijnen slikt, bij allergieën en soms kan het zo zijn dat een onderliggende ziekte maakt dat het medicijn niet voorgeschreven mag worden (contra indicaties)
 • Bij onverwacht zorg door ziekte, blessure of ongeval
 • Bij behandeling door onbekende of meerdere artsen(waaronder psychiater) en apothekers

Voor wie is het delen van medische gegevens belangrijk?

 • Mensen die medicijnen krijgen
 • Ouderen en chronisch zieken
 • Mensen die veel onderweg en op reis zijn
 • Mensen met een risicovol beroep of sport

Waarom is het inzien van medische gegevens nodig?

 • Inzien van uw actuele medische gegevens
 • Snel een goed beeld van uw medische situatie krijgen (allergieën en contra indicaties)
 • Juiste zorg ontvangen van uw zorgverlener

Welke zorgverleners kunnen uw medische gegevens inzien?

 • Huisartsen, apothekers en medisch specialisten (waaronder psychiaters) die zijn aangesloten bij het LSP
 • Alleen inzage als dat nodig is voor uw behandeling

Welke gegevens worden gedeeld?

 • Persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Overzicht van verstrekte medicijnen
 • Samenvatting van uw huisartsdossier (waarnemend huisarts)

Hoe kunt u uw medische gegevens veilig delen?

 • Via speciaal, beveiligd netwerk: het LSP (Landelijk Schakelpunt)
 • Na goedkeuring aan uw huisarts en apotheek

Hoe geeft u toestemming voor het elektronisch delen van medische gegevens?

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.