Geen problemen maar vragen.  Centraal staat bij ons de vraag hoe we onze cliënten kunnen ondersteunen bij het werken vanuit een vraagstelling waar u mee leeft, in plaats vanuit een probleem dat opgelost moet worden.

Samen werken aan een vraag met betrekking tot de kwaliteit van leven is de leidraad voor onze zorgverlening en de ontdekkingsreis die u met uw behandelaar maakt. Het is een veranderingsproces waarin u gaat opmerken wat u helpt, zodat u (weer) verder kunt, ondanks uw kwetsbaarheid.

Wij geloven (daarin gesteund door onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapie) dat een open houding van compassievolle nieuwsgierigheid van de therapeut naar de vragen die de cliënt bezighouden, in hoge mate het succes van een therapie bepaalt. Dat is dan ook de basis van waaruit wij werken.

 

Wij geven integratieve psychotherapie, waarbij we geïnspireerd zijn door inzichten uit verschillende psychologische stromingen. We maken daarbij vooral gebruik van de systeemtherapie, (cognitieve) gedragstherapie (waaronder  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Schematherapie(SFT),   Affect Fobie Therapie (AFT) en Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP). We ondersteunen dat, indien nodig en gewenst, met EMDR, mindfulness- en hypnoseoefeningen. Ook kunnen we eventueel gebruik maken van medicatie of rTMS.

 

Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Wij vinden het belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen. Ook besteden we ruim aandacht aan uw omgeving: hoe gaat het thuis, op het werk en bij een eventuele studie met u?

Willem Guijt,
psychiater en
psychotherapeut
Heleen Lieffering,
psycholoog en psychotherapeut
Sanne Winchester,
GZ-psycholoog en psychotherapeut in opleiding

“Behandel een mens zoals hij is en hij zal zo blijven. Behandel een mens zoals hij kan zijn en hij zal zo worden”

Goethe

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.