AANMELDEN

U vult, nadat uw huisarts u verwezen heeft, uw gegevens in via de aanmeldknop op deze pagina. De gegevens die u via onze website invult komen rechtstreeks in de beveiligde omgeving van ons elektronisch patiënten dossier terecht. Via onze website zelf worden geen persoonsgegevens bewaard. Dit alles conform eisen van de AVG. Uw aanmelding wordt besproken in ons team en U krijgt binnen 3 weken na aanmelding een uitnodiging via de telefoon. Mochten we u niet kunnen bereiken dan mailen we u.

Er vinden gemiddeld drie intakegesprekken plaats, om zicht te krijgen op de vraag waarmee u bij ons komt, de aard van uw klachten, mogelijke oorzaken en achtergronden, uw thuis- en werksituatie en uw wensen voor de behandeling. We maken samen een behandelplan. Daarna starten we met de behandeling.  Indien we onverhoopt toch samen besluiten dat een andere plek dan bij ons beter voor u is, overleggen we dat met uw huisarts.

Let op: soms hanteren we een patiëntenstop. Dat staat dan hieronder vermeld.

Op dit moment hebben we beperkt plek. Uw verwijzer kan contact opnemen met onze intakecoordinator om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Praktisch 

 Het is van belang dat u tijdens de eerste afspraak een identiteitsbewijs bij u heeft.
 Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u alleen op de kosten van het eigen risico moet rekenen.
Als u bij Menzis of OHRA/CZ verzekerd bent kunnen we u helaas niet in behandeling nemen. Met Eno of ONVZ moeten we op maat bekijken of behandeling bij ons mogelijk is.
Hoewel onze wachttijd binnen de daarvoor gestelde normen ligt, kunt u, wanneer u onze wachttijd te lang vindt, altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Om u goed te kunnen helpen is het noodzakelijk dat uw gegevens gedeeld kunnen worden via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het is belangrijk dat u hiervoor toestemming geeft. Hier kunt u daar meer over lezen en wat u (nog) moet doen als u zich bij ons aanmeldt.

Niet zichtbaar
Vragenlijsten

In deze fase zullen we u ook vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze dienen deels om meer zicht te krijgen op de aard en ernst van uw klachten. Daarnaast zijn deze vragenlijsten bedoeld om snel inzicht te krijgen in onderliggende factoren die bij u spelen. Door daar snel zicht op te hebben kunnen we doelgericht en effectief de therapie aangaan.

We doen het samen

Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat het klikt, ook aan dit aspect wordt daarom in de intake-fase (en daarna tijdens het gehele traject bij ons) aandacht besteed. Mogelijk ook wordt onze psychiater geconsulteerd als een medicatie advies wenselijk is.

Behandelplan

Na de intakefase bespreken wij met u op welke wijze aan welke vraag gewerkt gaat worden. Daarbij hoort ook een diagnose en daaruit voortvloeiend het behandeladvies, dat we samen met u zullen vertalen in een concreet behandelplan. Vanaf dat moment start (zonder wachttijd) het behandeltraject. We zullen regelmatig samen met u evalueren of de behandeldoelen of de aanpak nog bijstelling vereist. U zult daarbij ook gevraagd worden om opnieuw een vragenlijst (ROM) in te vullen.

Uw zorgverzekeraar

We hebben geen wachtlijst, en hebben contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met Menzis en CZ/OHRA. Wij hebben bewust geen contract afgesloten met deze partijen wegens beperkende voorwaarden waardoor wij niet de zorg aan u kunnen bieden die wij vanuit ons vakgebied noodzakelijk achten. Als u bij deze organisaties verzekerd bent dan kunnen we u om die reden niet in behandeling nemen. Ook als u langer dan een jaar bij ons in behandeling bent en tijdens de behandeling wisselt van verzekeraar naar Menzis of CZ/OHRA geldt deze beperking. Als u verzekerd bent bij of wilt veranderen naar een van de andere verzekeraars geldt dit niet.

Voor het beleid rondom volledige restitutie polissen verwijzen wij u naar de website van de contractvrije psycholoog.

Wat is een omzetplafond?

Een groot aantal verzekeraars stellen soms in het contract met de zorgaanbieder vast welk bedrag in een contractjaar maximaal gedeclareerd mag worden. Dit bedrag staat dan vermeld op het zorgcontract.Het plafond geldt per verzekeraar en is onder meer afhankelijk van de omvang van de praktijk en bijv. het marktaandeel van een verzekeraar in de regio.

De plafonds zijn niet onderling uitwisselbaar. Bij overschrijding van dit plafond wordt het teveel teruggevorderd en worden resterende nota’s niet meer vergoed. Daarom controleren wij tijdig of we dit plafond bereiken,

Wat als het omzetplafond wordt overschreden?

Op de website vermelden we bij welke verzekeraars het omzet plafond bereikt is. Check van tevoren of dit voor uw verzekeraar geldt.

Als u zich aanmeldt, en u heeft een verzekeraar waar het omzetplafond is bereikt, dan zullen we u dat direct bij voorkeur via de telefoon of bij geen gehoor via voice mail of e-mail vertellen.

Neem dan contact op met afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar en meld dat u wel behandeld kan worden mits verzekeraar toestemming geeft het plafond te verhogen. Vraag hiervoor een schriftelijke bevestiging van de verzekeraar, bijvoorbeeld per mail, en stuur een kopie daarvan aan ons.

● Als uw verzekeraar geen toestemming verleent voor verhoging van het omzetplafond, dan dient de verzekeraar zorg te dragen voor bemiddeling naar een andere zorgaanbieder. U kunt dit verder met medewerkers van afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar regelen.

Nog vragen?
Deze website wordt continu up-to-date gehouden. U kunt ervan uitgaan dat deze informatie actueel is. Als u toch nog vragen heeft over de aanmeldings- procedure kunt u ons uw vraag mailen op info@het-ivp.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met Heleen Lieffering, psychotherapeut en intakecoördinator: 071-2510101.

Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. U kunt deze hier bekijken. Ook ons privacy beleid kunt U in artikel 5 van de algemene voorwaarden vinden. Op het moment dat we starten met diagnostiek en behandeling stelt is er sprake van een tarief en behandelovereenkomst. Elk jaar worden deze algemene voorwaarden, ons privacy beleid en de tarief en behandeloveenkomst aangepast aan de actuele situatie van dat moment.

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.